top of page

ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

ไถบุกเบิก 3, 4, 5 จาน (SKS A300, A400, A500)

     ไถบุกเบิก ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญให้มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับดินทุกสภาพ แม้แต่ดินที่เหนียวและแข็ง องศาขาไถที่ออกแบบเป็นพิเศษ จึงใช้งานง่าย แม้ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ดินร่วนแตกตัวดี ไม่กินแรงรถ

     ไถบุกเบิก ศรีกำแพงแสน ชนะเลิศการแข่งขันไถไร่ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 3 ปีซ้อน

bottom of page