top of page

ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย (SKS B254)

     ชุดใบตัดหน้า พร้อมชุดสกีช่วยในการกดใบไว้ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการทำงานตลอดวัน ปรับระดับความลึกได้ง่าย และทนทาน สามารถติดตั้งชุดล้อกลบหลังได้เพื่อปิดรอยแผล ,เพิ่มขนาดถังปุ๋ย เป็น 3 ใบรองรับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ขนาดบรรจุได้ตามความต้องการของชาวไร่

B254: About Us
bottom of page