ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย (SKS B254)

     ชุดใบตัดหน้า พร้อมชุดสกีช่วยในการกดใบไว้ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการทำงานตลอดวัน ปรับระดับความลึกได้ง่าย และทนทาน สามารถติดตั้งชุดล้อกลบหลังได้เพื่อปิดรอยแผล ,เพิ่มขนาดถังปุ๋ย เป็น 3 ใบรองรับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ขนาดบรรจุได้ตามความต้องการของชาวไร่

ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย
ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย

SKS - B254

press to zoom
ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย(1)
ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย(1)

SKS - B254

press to zoom
ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย(2)
ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย(2)

SKS - B254

press to zoom
ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย(3)
ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย(3)

SKS - B254

press to zoom
ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย(4)
ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย(4)

SKS - B254

press to zoom
ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย(5)
ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย(5)

SKS - B254

press to zoom
LINE CONTACT
LINE CONTACT
press to zoom