C07EBA14-4E72-4DC7-BF52-4B143274DDDF.JPG
C07EBA14-4E72-4DC7-BF52-4B143274DDDF.JPG

press to zoom
S__7643236.jpg
S__7643236.jpg

press to zoom
20161228_144736.jpg
20161228_144736.jpg

press to zoom
C07EBA14-4E72-4DC7-BF52-4B143274DDDF.JPG
C07EBA14-4E72-4DC7-BF52-4B143274DDDF.JPG

press to zoom

About Us

เกี่ยวกับเราศรีกำแพงแสนมอเตอร์

ห.จ.ก. ศรีกำแพงแสนมอเตอร์ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2518 โดยคุณประสิทธิ์ ศรีสุขจร เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือการเกษตรสำหรับพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำประหลัง และพืชอื่น มีประสบการณ์มากกว่า 40ปี รวมถึงการจัดการไร่โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดิน ปลูก บำรุงรักษา รวมถึงเก็บเกี่ยว

ปัจจุบัน ได้ขยายการผลิต และนำเข้ารวมถึงส่งออกอุปกรณ์หลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย และทั่วโลก เพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลายและเต็มประสิทธิภาพในการทำงาน