top of page

ABOUT US

เกี่ยวกับเราศรีกำแพงแสนมอเตอร์

ห.จ.ก. ศรีกำแพงแสนมอเตอร์ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2518 โดยคุณประสิทธิ์ ศรีสุขจร เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือการเกษตรสำหรับพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำประหลัง และพืชอื่น มีประสบการณ์มากกว่า 40ปี รวมถึงการจัดการไร่โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดิน ปลูก บำรุงรักษา รวมถึงเก็บเกี่ยว

ปัจจุบัน ได้ขยายการผลิต และนำเข้ารวมถึงส่งออกอุปกรณ์หลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย และทั่วโลก เพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลายและเต็มประสิทธิภาพในการทำงาน 

เกี่ยวกับเรา: About Us
bottom of page