top of page
6A35DB08-AB0D-44AE-A4C3-5E93EDE486A3_edited.jpg

บำรุงรักษา (CULTIVATOR)

บำรุงรักษา: Parts
SKS-B254.jpg

B254

ริปเปอร์ฝังปุ๋ยใต้ใบอ้อย

SKS-Q300.jpg

Q300

พรวนไตรประสงค์ (CUT-AWAY)

SKS-F691.jpg

F691

คราดสปริงอเนกประสงค์

SKS-F560.jpg

F560

คราดขาแข็ง

SKS-F401.jpg

F401

คราดสปริง

SKS-G120-1.jpg

G080, G100, G120

พรวนอเนกประสงค์ 8, 10, และ 12 จาน

SKS-F604.jpg

F604

คราดขาแข็ง 4 ขา พร้อมทั้งปุ๋ย

SKS-SP1000.jpg

SP1000

เครื่องฉีดยา 1,000 ลิตร

SKS-SP450.jpg

SP450

เครื่องฉีดยา 450 ลิตร

SKS-SP200.jpg

SP200

เครื่องฉีดยา 200 ลิตร

bottom of page