ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

เครื่องมือปลูกอ้อย (SKS E200)

     เครื่องปลูกอ้อย SKS E200เป็นเครื่องปลูกอ้อยชนิดแถวเดี่ยว ร่องคู่ระยะห่าง 20-30 เซนติเมตร สามารถช่วยให้ทำการปลูกได้เร็วขึ้น โดยเครื่องปลูกจะทำการเปิดร่องด้วยหัวขุดพิเศษ สับท่อนพันธ์ หยอดท่อนพันธ์ หยอดปุ๋ยรองพื้น และกลบท่อนพันธ์ในเวลาเดียวกัน

เครื่องปลูกร่องเดี่ยว 30 ซม.
เครื่องปลูกร่องเดี่ยว 30 ซม.

SKS - E200

press to zoom
LINE CONTACT
LINE CONTACT
press to zoom