ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

คราดขาแข็ง (SKS F560)

     เครื่องหยอดปุ๋ย SKS F560 ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ทำการใส่ปุ๋ยได้ไวขึ้น โดยจะทำการใส่ปุ๋ยพร้อมทั้งฝังดินและกลบในทันที ปุ๋ยจะไม่ระเหยไปกับอากาศ จึงทำให้ได้ประโยชน์จากปุ๋ยที่ใส่เต็มที่ รากพืชไม่ลอยขึ้นผิวดิน ต้นพืชแข็งแรง ทนทาน ไม่ล้มง่าย ไว้ตอได้นาน ผลผลิตสูง 

     เครื่องหยอดปุ๋ย SKS F560 ใช้ถงปุ๋ยสแตนเลสคู่ ทนทาน สามารถติดตั้งหัวขุดแบบพิเศษเพื่อใช้กลบโคนอ้อย ทำร่องน้ำ หรือเกลี่ยดินออกจากโคนอ้อยได้

คราดขาแข็ง
คราดขาแข็ง

SKS - F560

press to zoom
คราดขาแข็ง (1)
คราดขาแข็ง (1)

SKS - F560

press to zoom
LINE CONTACT
LINE CONTACT
press to zoom