ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

คราดขาแข็ง 4 ขา (SKS F604)

    คราดขาแข็.สำหรับรถขนาดกลาง สำหรับรถขนาด 35 - 60 แรงม้า ฝังปุ๋ย กลบโคนและกำจักวัชพืชในคราวเดียวกัน สามารถเปลี่ยนเป็นขาสปรืงได้ตามความต้องการของชาวไร่

คราดขาแข็ง 4 ขา
คราดขาแข็ง 4 ขา

SKS - F604

press to zoom
คราดขาแข็ง 4 ขา (1)
คราดขาแข็ง 4 ขา (1)

SKS - F604

press to zoom
คราดขาแข็ง 4 ขา (2)
คราดขาแข็ง 4 ขา (2)

SKS - F604

press to zoom
LINE CONTACT
LINE CONTACT
press to zoom