ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

คราดสปริงอเนกประสงค์ (SKS F691)

ใช้พื่อกำจัดวัชพืช ทั้งในร่องอ้อย และแถวอ้อย ในเวลาเดียวกัน สามารถติดตั้งถังปุ๋ยเพิ่มได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน พร้อมล้อตั้งระดับความลึก ง่ายต่อการใช้งานและบำรุ่งรักษาอ้อยของท่าน

คราดสปริงอเนกประสงค์
คราดสปริงอเนกประสงค์

SKS - F691

press to zoom
LINE CONTACT
LINE CONTACT
press to zoom