ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

พรวนอเนกประสงค์ 8, 10, 12 จาน (SKS G080, G100, G120)

     พรวนอเนกประสงค์ เป้นพรวนพิเศษที่ประกอบด้วยชุดจาน 4 พวง แต่ละพวงสามารถปรับตั้งได้อย่างอิสระทั้งมุมเอียงและมุมเฉียง สามารถไถดินได้ลึกและร่วนซุย ไถสับเศษวัชพืช ใบอ้อยให้คลุกเคล้ากับดิน โดยพรวนระหว่างแถวอ้อยหรือพืชที่เป้นแถวทุกชนิด ใช้กำจัดวัชพืชที่สูงไม่เกิน 1 เมตรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมในการใส่ปุ๋ยได้ พรวนกลบโคนพืช ทำร่องน้ำ ทำสันร่องได้เรียบสวยงามตลอดแนวร่อง ใช้ได้กับจานกลมและจานจักร ทำงานได้อเนกประสงค์ดังชื่อที่ ดร. เกษม สุขสถาน ได้ให้เกียรติตั้งชื่อให้เพราะประสิทธิภาพที่หลากหลายเกินตัว

พรวนอเนกประสงค์ 8, 10, 12 จาน
พรวนอเนกประสงค์ 8, 10, 12 จาน

SKS - G120

press to zoom
พรวนอเนกประสงค์ 8, 10, 12 จาน
พรวนอเนกประสงค์ 8, 10, 12 จาน

SKS - G128

press to zoom
พรวนอเนกประสงค์ 8, 10, 12 จาน (1)
พรวนอเนกประสงค์ 8, 10, 12 จาน (1)

SKS - G120

press to zoom
S__1359897.jpg
S__1359897.jpg
press to zoom