top of page
DE699F7C-08D6-43E0-A4AE-E1B9BA7E963F.png

HEXAGON AGRICULTURE

ผลผลิตอ้อยมากกว่า 50% ของทั้งโลกใช้ระบบเราในการนำเข้าโรงงาน

HEXAGON: Services
ShQFV.png

ชุดควบคุมเครื่องจักรและโปรแกรมบริหารจัดการ

ครอบคุมตั้งแต่ระดับไร่ถึงระดับอุตสาหรรม

Hexagon Agiculture เป็นผู้นำในเรื่องเกษตรแม่นยำระดับโลก ที่ดูแลท่านตั่งแต่การทำงานในไร่ การคำนวน จนไปถึงการบริหารการจัดการ และคิดวางแผนให้ล่วงหน้า ทุกขึ้นตอนในหน้าจอเดียว

iStock-543212762.jpg

 

ชุดควบคุมเครื่องจักรที่แม่นยำและหยืดหยุ่น

งานนำร่องและควบคุมทิศทาง (Guidance - Auto Steering) แม่นยำสูงสุด 0-2 ซม.

งานปลูก ควบคุมจำนวนเมล็ดพันธุ์อย่างแม่นยำ (Seed Monitoring) 

งานใส่ปุ๋ย ปรับอัตราปุ๋ยตามแผนที่สำรวจดิน (Variable Rate Control) 

งานฉีดยา ลดการพ่นสารเคมีทับซ้อน (Section Control)

27752641_1627442093998026_14674595039226

 

โปรแกรมระบบเดียวที่ให้คุณมากกว่า

งานวางแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
กำหนดแผนการปลูก - เก็บเกี่ยวและขนส่ง
บริหารจัดการทรัพยากรและสินทรัพย์เพื่อวางแผนการลงทุน
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการทำงาน ติดตั้งได้กับรถทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ไม่ต้องดัดแปลงตัวรถ สามารถใช้งานได้ภายใน 1 วัน

Can’t find the service or part you need? Contact us to find out more about everything we do.

bottom of page