ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

พรวนสองแถว 18, 20, 22 จาน (SKS P218, P220, P222)

     ไถพรวน เป็นไถพรวนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับพรวนดินให้ร่วนซุย หลังจากที่ได้ใช้ไถบุกเบิก (ไถจาน) หรือริปเปอร์เรียบร้อยแล้ว ไถพรวนจะพรวนหน้าดินให้ละเอียด ป้องกันความชื้นไม่ให้เสียไป ซึ่งจะช่วยให้การงอกของเม็ดหรือท่อนพันธ์ุดีขึ้น

     ไถพรวน ศรีกำแพงแสน จะประกอบด้วยจาน สองแถว ใบวางเยื้องกัน ใช้จานได้ทั้งจานกลมและจานจักร ทำให้ดินละเอียดมากขึ้นปรับหน้าดินให้เรียบสม่ำเสมอ เป็นจานรูกลม สำหรับเพลากลม สะดวกในการบำรุงรักษากว่าเพลาเหลี่ยม ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย กลบรอยในรอบเดียวไม่ต้องไถซ้ำ

พรวนสองแถว 18 จาน (1)
พรวนสองแถว 18 จาน (1)

SKS - P218

press to zoom
พรวนสองแถว 20 จาน(1)
พรวนสองแถว 20 จาน(1)

SKS - P220

press to zoom
พรวนสองแถว 22 จาน(1)
พรวนสองแถว 22 จาน(1)

SKS - P222

press to zoom
พรวนสองแถว 22 จาน(2)
พรวนสองแถว 22 จาน(2)

SKS - P222

press to zoom
พรวนสองแถว 22 จาน (3)
พรวนสองแถว 22 จาน (3)

SKS - P222

press to zoom
พรวนสองแถว 22 จาน (4)
พรวนสองแถว 22 จาน (4)

SKS - P222

press to zoom
พรวนสองแถว 22 จาน (5)
พรวนสองแถว 22 จาน (5)

SKS - P222

press to zoom
พรวนสองแถว 22 จาน (6)
พรวนสองแถว 22 จาน (6)

SKS - P222

press to zoom
LINECONTACT
LINECONTACT
press to zoom