หัวฉีดผสมอากาศพัดคู่เซรามิค (สีน้ำตาล)

SKU: ATC11005