หัวฉีดผสมอากาศพัดคู่เซรามิค (สีน้ำเงิน)

SKU: ATC11003