หัวฉีดผสมอากาศพัดคู่เซรามิค (สีแดง)

SKU: ATC11004