หัวฉีดผสมอากาศพัดเดี่ยวเซรามิค (สีน้ำตาล)

SKU: NOA-0060