หัวฉีดผสมอากาศพัดเดี่ยวเซรามิค (สีน้ำเงิน)

SKU: NOA-0059