หัวฉีดผสมอากาศพัดเดี่ยวเซรามิค (สีแดง)

SKU: NOA-0058