ฝังปุ๋ย
ฝังปุ๋ย

SKS - PS111

press to zoom
LINE CONTACT
LINE CONTACT
press to zoom

ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

ริปเปอร์ฝังปุ๋ย (SKS PS111)

ชุดเครื่องมือสำหรับรถเข้าร่องอ้อย ติดตั้งถังปุ๋ยพร้อมยอย PTO