ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

พรวนไตรประสงค์ (SKS Q300)

      พรวนไตรประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ใช้กำจัดลูกหญ้า เมื่อเริ่มปลูกอ้อยจนอ้อยมีอายุประมาณ 1 - 2เดือน จานจะเปิดดินออกไม่ให้ดินกลบอ้อยมากเกิน ซี่คราดจะทำการคราดหญ้าเล็กในกกอ้อยให้ตายไป โดยซี่คราดเป็นสปริงอย่างดี สามารถให้ตัวได้ โดยไม่ขุดท่อนพันธ์อ้อยขึ้นมาจากดิน และจะช่วยกระตุ้นการแตกหน่ออ้อยให้มีเพิ่มมากขึ้น ส่วนล้อหรือบังเกอร์จะทหน้าที่บังคับความลึก หรือกันไม่ให้ดินที่จานไถเปิดออกมานั้นสาดข้ามไปทับอ้อยอีกด้านหนึ่ง เมื่อใช้พรวนไตรประสงค์ SKS Q300 จึงแทบไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเลย จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ซี่สปริงทุกซี่นำเข้าจากประเทศออสเตรเรีย รับประกันการใช้งานว่าไม่มียืดออกตลอดอายุการใช้งาน

พรวนไตรประสงค์ - (CUT - AWAY)
พรวนไตรประสงค์ - (CUT - AWAY)

SKS - Q300

press to zoom
พรวนไตรประสงค์ - (CUT - AWAY) (1)
พรวนไตรประสงค์ - (CUT - AWAY) (1)

SKS - Q300

press to zoom
พรวนไตรประสงค์ - (CUT - AWAY) (2)
พรวนไตรประสงค์ - (CUT - AWAY) (2)

SKS - Q300

press to zoom
LINE CONTACT
LINE CONTACT
press to zoom