ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

ไถสับกลบเศษซาก 4, 6 จาน (SKS S400, S600)

     ไถสับกลบวัชพืชและใบอ้อย สามารถไถสับกลบวัชพืชและใบอ้อยคลุกเคล้าลงไปในดินได้ในครั้งเดียว ไม่ต้องไถพรวนหรือเผาก่อน จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินและช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินอีกด้วย

  • โครงไถชนิดคานคู่ ปรับตั้งได้ง่ายทั้งระยะจานและความลึก

  • ออกแบบพิเศษไม่ต้องเปลี่ยนจานไถบ่อย, ไม่กินยาง

  • แป้นจานและขาไถแข็งแรง ดูแลรักษาง่าย ไม่กินลูกปืนและจารบี

SKS S400

สำหรับแทรคเตอร์ขนาดกลาง 4 สูบ (70 - 95 แรงม้า) ทั้งชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อและ 4 ล้อ

SKS S600

สำหรับแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ 100 แรงม้าขึ้นไป

ไถสับกลบเศษซาก(1)
ไถสับกลบเศษซาก(1)

SKS - S400

press to zoom
ไถสับกลบเศษซาก(2)
ไถสับกลบเศษซาก(2)

SKS - S600

press to zoom
ไถสับกลบเศษซาก(3)
ไถสับกลบเศษซาก(3)

SKS - S400

press to zoom
ไถสับกลบเศษซาก(4)
ไถสับกลบเศษซาก(4)

SKS - S400

press to zoom
ไถสับกลบเศษซาก(5)
ไถสับกลบเศษซาก(5)

SKS - S400

press to zoom
ไถสับกลบเศษซาก(6)
ไถสับกลบเศษซาก(6)

SKS - S400

press to zoom
LINECONTACT
LINECONTACT
press to zoom