ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 3, 5, 7 ขา (SKS T357, T557, T757)

     สำหรับการเตรียมดินแบบรักษาระดับชั้นดิน สู้ดินแข้งได้ดี โดยไม่ต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่มเติม ขาและเล็บผลิตจากเหล็กเกรดพิเศษ มีระบบเซฟตี้ ป้องการชนอุปสรรคใต้ดิน เพื่อลดความเสียหายไปสู่ตัวรถและเครื่องมือ สามารถติดตั้งล้อระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 3 ขา
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 3 ขา

SKS - T357

press to zoom
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา

SKS - T557

press to zoom
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 7 ขา
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 7 ขา

SKS - T757

press to zoom
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (1)
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (1)

SKS - T557

press to zoom
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (2)
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (2)

SKS - T557

press to zoom
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (3)
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (3)

SKS - T557 - 1

press to zoom
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (4)
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (4)

SKS - T557

press to zoom
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (5)
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (5)

SKS - T557

press to zoom
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (6)
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน 5 ขา (6)

SKS - T557

press to zoom
LINECONTACT
LINECONTACT
press to zoom