top of page

ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

คราดสปริง (SKS F401)

     เครื่องหยอดปุ๋ย SKS F401 หรือเครื่องหยอดปุ๋ยติดคราดสปริง 068 ประด้วยขาสปริงที่ให้ตัวได้ ซึ่งจะสั่นอยู่ตลอดเวลาที่ไถ ทำให้การแตกตัวของดินดีขึ้น กระตุ้นให้รากพืชหาอาหาร โดยเครื่องจะทำการใส่ปุ๋ยพร้อมทั้งฝังดินและกลบในทันที สามารถปรับระยะห่างตั้งได้สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากใช้ตัวรัดที่ออกแบบพิเศษ ไม่ต้องใช้สลักที่ยุ่งยากกว่า ถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสคู่ ทนทาน สามารถติดตั้งหัวขุดแบบพิเศษเพื่อใช้กลบโคนอ้อย ทำร่องน้ำ หรือเกลี่ยดินออกจากโคนอ้อยได้ ขาสปริงเป็นสปริงคุณภาพอย่างดีจากต่างประเทศ ที่รักษารูปทรงได้อย่างดีแม้ใช้เป็นเวลานาน ได้ยืดลู่เสียทรง

F401: About Us
bottom of page