top of page

ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

ใบมีดปรับระดับดิน

 ใบมีดปรับระดับดิน

- ยกสามจุดขนาด 7, 8 ฟุต

สำหรับรถขนาดกลาง ที่ทำงานในพื้นที่แคบ คล่องตัวเคลื่อนย้ายสะดวก ดูแลรักษาง่าย

 - ใบมีดปรับระดับดินแบบลาก 2.4, 3.0 เมตร

สำหรับรถขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพในการอุ้มลากดินสูง โครงสร้างแข็งแรง รองรับการใช้งานหลัก สามารถติดตั้งชุด Laser leveling เพื่อเพิ่มการทำงานปรับพื้นที่อัตโนมัติ

LP240: About Us
bottom of page