ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

Power Harrow

FRANDENT สุดยอด POWER HARROW พรวนแนวดิ่ง จากอิตาลี
มีหลายรุ่น หลายขนาดให้เลือก รองรับความต้องการใช้งานและขนาดรถแทรคเตอร์ 

POWER HARROW