top of page

ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

เครื่องฉีดยา 200 ลิตร (SKS SP200)

     ใช้งานง่าย  พร้อมระบบการกวนยาป้องกันการตกตะกอนและชุดกรองน้ำกัดการอุดตุนของหัวฉีด สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของปั้มและหัวฉีด เพื่อให้เหมาะกับงานทุกรูปแบบ

SP200: About Us
bottom of page